رنگ های سرد ترافیکی- رنگ های گرم ترافیکی –رنگ های جدولی…

رنگ های ترافیکی یکی از محصولات قابل توجه درسبد محصولات شرکت سپهررزین ایرانیان است، رنگ ترافیکی بر پایه رزین‌های اکریلیک،

جهت استفاده در خط کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است.

عدم وجود حلال در این رنگ (جامد وزنی حدود ۹۸ %)، امکان اجرای رنگ در ضخامت‌های بالا را فراهم آورده و باعث کاهش

هزینه‌های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد.ق

در رنگ ترافیکی سه جزئی به همراه جزء اصلی رنگ، دوجزء B و C  هم بصورت جداگانه در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

جزء B به صورت مایعی زرد رنگ و جزء C به صورت پودر یا خمیرسفید رنگ است. در رنگ‌های دوجزئی صرفاً جزء C یا سخت کننده

در اختیار مشتریان محترم قرار می‌گیرد. نوع واکنش انجام شده در این رنگ ترافیکی، واکنش رادیکالی گرمازا و با سرعت بالاست.

به همین دلیل داشتن تجربه و مهارت کافی در اجرا، بسیار ضروری است. قيمت رنگ ترافیكی فروش رنگ ترافیكی

استفاده این محصول فقط جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود.